Kode for form. Design og utvikling av digitale (og analoge) artefakter. Mennesker og maskiner i sammenvevde kretser

Selvstendig konsulent, Daniel Mahal til leie